Home Escola Cintra
Què fem?
Què fem?
Qui som?
Què hem fet?
Què pots fer?
On som?
...............................

CINTRA
Tel. 93 442 66 54
cintra@escolacintra.ca
t

A qui atenem?

Alumnes provinents de famílies desestructurades, amb unes mancances que ocasionen desequilibris afectius, psicològics,  educatius i conductuals,  la qual cosa els provoca un fort fracàs escolar i un absentisme considerable.

...............................................................................................................................................................................................Pujar!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 - 18 · Escola Cintra · Webmaster - webmaster-escolacintra