Què fem?
Home Escola Cintra
Què fem?
Qui som?
Què hem fet?
Què pots fer?
On som?
...............................

CINTRA
Tel. 93 442 66 54
cintra@escolacintra.ca
t

Donatius
Si està interessat en fer un DONATIU ho pot fer al Compte Corrent:

Banc Santander Central Hispano: 0049/4708/13/2910076268

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Beques d’ajuda als alumnes Cintra:

 • Menjador: 1.000 € anuals per alumne.
 • Llibres: 300 € anuals per alumne.
 • Activitats esportives: 350 € anuals per alumne.
 • Excursions culturals i lúdiques: 100 € anuals per alumne.
 • Taller de mecànica de motos: 500 anuals per alumne.
 • Taller de lampisteria i construcció: 350 anuals per alumne.
 • Taller de fusteria: 350 anuals per alumne.
 • Taller d’electricitat: 350 anuals per alumne.
 • Taller de ceràmica: 350 anuals per alumne.
 • Taller d’hoteleria i cuina: 400 anuals per alumne.
 • Taller de multimèdia i informàtica: 300 anuals per alumne.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Banc Santander Central Hispano: 0049/4708/13/2910076268

...............................................................................................................................................................................................Pujar!

 
 
 

 

 
2017 - 18 · Escola Cintra · Webmaster - webmaster-escolacintra