Què fem?
Home Escola Cintra
Què fem?
Qui som?
Què hem fet?
Què pots fer?
On som?
...............................

CINTRA
Tel. 93 442 66 54
cintra@escolacintra.ca
t

Origen
El seu origen rau en una iniciativa intercongregacional motivada pel descobriment d’unes mancances educatives als barris de Ciutat Vella de Barcelona en especial al Raval. Un grup de religiosos/es es plantegen una resposta a aquesta necessitat que es concretarà en la creació d’un centre d'ESO adaptat aquests adolescents.
El 22 de Març de 1996 nou Congregacions Religioses erigeixen l’Associació Cintra.

Cintra Escola

...............................................................................................................................................................................................Pujar!

 
 
   
2017 - 18 · Escola Cintra · Webmaster - webmaster-escolacintra