Home Escola Cintra
Què fem?
Què fem?
Qui som?
Què hem fet?
Què pots fer?
On som?
...............................

CINTRA
Tel. 93 442 66 54
cintra@escolacintra.ca
t

Què oferim?
Cintra

  • Cintra ofereix una adaptació curricular específica, amb uns programes adaptats a les característiques individuals de cada alumne, de manera que puguin inserir-se al món laboral en acabar l’escolarització.

  • Cintra afavoreix una intervenció educativa que potenciï l’autoestima, el creixement personal i la integració social i familiar.

  • Cintra ofereix una proposta pedagògica que pretén desenvolupar una acció educativa integral.

  • Cintra fomenta un espai de relació, de respecte, de convivència, d’intercomunicació i d’aprenentatge.

  • Cintra ofereix un servei educatiu obert a tots els centres públics i concertats del barri.

  • Cintra aposta per una intervenció individualitzada, que s’adapti a les necessitats i aptituds de cada alumne, per tal que tingui les mateixes oportunitats que els altres.

  • Cintra aposta per una socialització com a base d’integració a la convivència humana que els prepari per a la vida.

  • Cintra aposta per una educació en llibertat i responsabilitat que els ajudi a desvetllar la seva capacitat d’autonomia.

  • Cintra aposta per una participació que els possibiliti arribar a ser agents actius del seu propi desenvolupament.

1r-Cintra

...............................................................................................................................................................................................Pujar!

 
 
 
 
 
 
2016 - 17 · Escola Cintra · Webmaster - webmaster-escolacintra